To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Yığın Liç Mühendisliği

Cevher yerleştirme ve çözelti yönetimi Yığın Liç Tesisinin tasarım ve kazı planını büyük ölçüde etkilemektedir. Kazı malzemesinin taşınması ve yığın sahasının astarlanmasının değerlendirilmesi ve optimizasyonu konusunda SRK’nın yapmış olduğu çalışmalar sahanın topografik ve jeoteknik özelliklerini, cevherin mühendislik özelliklerini ve projenin çevresel açıdan hedeflerini göz önünde bulundurur.

Biz liç sahalarının ve liç tesislerinin tasarımı ve işletimi hakkında kapsamlı deneyime sahip bulunmaktayız. Uzmanlığımız değişik iklim koşullarında kıymetli ve baz metal projelerini kapsar. SRK projeleriniz için ekonomik, pratik ve güvenilir çözümler sağlar. Tasarım ekibimiz saha seçimi ve fizibilite çalışmaları, jeoteknik ve saha incelemeleri, ayrıntılı tasarım, kontrat idaresi, proje yönetimi ve maden kapatılmasını da içeren geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.

Yığın liç performansının optimizasyonu konusunda eylem planı geliştirilmesi için gözlemleme sonuçlarının analiz edilmesinde size yardımcı oluruz. Bu çalışmalarımız ayrıca gözlemleme cihazların seçimi ve tedarik edilmesi konularında da kapsar.

Hizmetler:

 • Saha Seçimi
 • Fizibilite Çalışmaları ve Finansal Değerlendirmeler
 • Jeoteknik Araştırmalar
 • Kolon Testi
 • Detaylı Mühendislik ve Tedarik
 • Proje Yönetimi ve İnşaat İdaresi
 • İnşaat Kalite Güvencesi
 • İşletim Gözlemleme ve Yönetimi
 • İzinler ve Mevzuat Uygunluğu
 • Madencilik Faaliyetlerinin Sonlandırılması ve Madenin Kapatılması
 • Risk ve Tehlike Değerlendirmeleri
SRK Turkey