To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Yer Altı Madenciliği

Birçok ülkede ve tüm yaygın madencilik yöntemlerinin kullanıldığı muhtelif maden ürünlerinde yer altı madenciliği alanında yıllardır doğrudan faaliyet göstermekteyiz. Küresel SRK grubunun parçası olan şirketimiz, her projenin kendine has farklı özellikleri için çözümler üreten yer altı madenciliği uzmanlığına sahiptir.

Bu geniş tecrübeye dayanarak, projenin ekonomik faydasını azamiye çıkaran yenilikçi  ve titiz bir madencilik yöntemi seçme ve planlama metodolojisi kullanmaktayız. Bu metodoloji öncelikli olarak madencilik faaliyetine ilişkin genel durumun veya yatak karakteristiklerinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar uygun madencilik yönteminin seçilmesi ve sağlıklı bir maden planının hazırlanması için gerekli temel bilgilerdir. Uygun eşik tenör ve minimum maden genişlikleri kullanılarak basamak bloklarının tasarımı ve program seçenekleri optimize edilmiş bir plan hazırlanana kadar gündemde kalır.

Değişen maden fiyatları ve yatırım maliyetleri ile madencilik faaliyetlerinden alınan uygun karşılıklar arasında uyum sağlama ihtiyacının sürekli olduğunu kabul etmekteyiz. Fiyatlar düştüğünde işletme ve/veya yatırım maliyetlerinde düşüş ve fiyatlar yükseldiğinde kapasitede artış beklenir. Madencilik faaliyetlerinin sosyo-ekonomik yönlerinin de farkındayız ve bu hususlara stratejik planlamamızda yer vermekteyiz.

Son beş yıl içinde yeraltı madenciliğinde madenciliğn verimliliğini arttırmak için büyük teknolojik gelişmeler devam etmektedir. Mekanize ve çoğu kez otomasyona dayalı çözümler teklif etmenin yanı sıra yöntemler arası uygun geçit derinliğine yönelik kapsamlı bir analiz sunmak suretiyle, açık ovaktan yer altı madenciliğine geçişin optimize edilmesi konusunda şirketlere destek sağlamaktayız.

Üzerinde yoğunlaştığımız konu, hem kısa hem de uzun dönemli zaman dilimlerinde maden yatırımdan en verimli şekilde istifade edilmesini sağlayan maden tasarımları ve programlarının geliştirilmesidir.

 • Madenciliğe ilişkin genel durumun tanımlanması
 • Madencilik yöntemlerinin seçimi
 • Maden geliştirme  ve üretim programlaması
 • Sıralama potimizasyonu
 • Jeoteknik karakterizasyon
 • Tahkimat sistemi tasarımı
 • Ekipman seçimi
 • Fizibilite çalışmaları
 • Erişim tasarımı
 • Sondaj ve patlatma tasarımı
 • Stratejik Planlama ; eşik tenörü ve sıralama optimizasyonu
 • Göçürme faaliyetlerine yönelik parçalanma analizi ve çekme kontrolü
 • Geri dolgu sistem tasarımı
 • Risk analizi ve yönetimi
 • Teknik değerlendirme  (Due diligence)
 • Havalandırma sistemi tasarımı
 • İşletme denetimi ve desteği
SRK Turkey