To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Yapı & Alterasyon

“SRK depozit içerisinde depozit bulmaya odaklıdır.”

Hansel & Gratel masalında çocukların bulunmasını sağlayan ekmek kırıntılarından oluşan izler gibi, cevher oluşumları da bulunmalarını sağlayacak izler bırakır. Maden içinde, yanında veya bakir alanlardaki yapı ve alterasyon bir çok mineralizasyon sistemindeki en açık ve güvenilir izleri ortaya koyar. SRK’nın her boyuttaki operasyonlar için tenör kontrolü ve hedef oluşturulmasına yaklaşımı, 4D (yer+zaman) yapısal sistemini, alterasyonu ve bunların mineral konsantrasyonunu kontrol eden faktörlerle ilgili bağlantılarını anlamasıyla başlar.

SRK Danışmanlığın yapı ve alterasyon jeologlarının başarısı, geniş kapsamlı ve spesifik olmayan bir yapıya sahip cevher modellemesi oluşturulmasının aksine, sistemler içerisindeki cevherleşmenin tespit edilmesi için olaylara ticari bir bakış açısıyla yaklaşmalarından kaynaklanır.

SRK Danışmanlık çatısı altında, yapısal jeoloji, alterasyon haritalanması ve jeokimya verilerini birbirine entegre eden ve bunları minearalizasyon üzerindeki kontrollerin tanımlanmasında kullanan uzmanlar yer alır. Bu uygulama ise mineralizasyon hedeflerinin birkaç basit araştırma ve madencilik parametresinin kullanılmasıyla tanımlanmasının önüne geçerek projeye değer katar.

Hizmetler :

  • Havza bazından cevher deposit boyutlarına kadar cevherleştirmede 4D (yer+zaman) kontolleri vurgulanarak yapılan detaylı yapısal analizler.
  • Mineralizasyon geçmişinin tanımlanması için, cevherle ilgili hidrotermal alterasyonun, sıvı / yan kayaç etkileşiminin ve sıvı hareket yollarının detaylı analizi.
  • Bölgesel ölçekte Jeolojik haritalama ve modellemeyi cevherleşmenin jeolojik ortamının vurgulanarak yapılması
  • Cevher tanımlanmasının ve tenör kontrolünün iyileştirilmesi için açık ocak ve yer altı madenlerinin haritalanması
  • Aramacılar ve maden jeologları için, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ve sahada kullanılabilir pratik araçlara odaklı yapısal jeoloji eğitimleri.
SRK Turkey