To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Veri Yönetimi

SRK Danışmanlık, yer bilim dallarının geniş bir alanında, bilgisayarda saklanan veri tabanının yaratıcı bir şekilde entegrasyonunu yapan, yöneten ve sunumunu hazırlayan uzman kişilerden oluşur. Bu sayede çok fazla miktardaki veriye müşteriler tarafından kolayca ulaşılabilir ve bu veriler bir anlam ifade ederek karar verme sürecine katkıda bulunur.

Mevcut bilgisayar teknolojileri kullanılarak, çevre, medencilik, hidrolojik ve jeoteknik gibi konulardaki geniş konumsal veri kümeleri işlenerek mevcut very tabanına entegre edilir. Maliyeti düşük ve işletmeye özgü çözümlerin desteklenmesi ve uygulamaya konulması için bu sonuçlar analiz edilir ve birbiriyle karşılaştırılabilir.

Biz bu teknolojileri atık barajı komplekslerinin yönetimi, saha karakterizasyonu, jeoloji, hidroloji ve jeoteknik aramalar ve çevresel haritalama, değerlendirme, gözlemleme ve iyileştirmeyi içeren çeşitli projeler için uygulamaktayız.

Hizmetler :

  • Uydu Uzaktan Algılama
  • Çoğrafi Bilgi Sistemleri
  • Entegre Bilgi Sistemleri
  • Entegre Bilgi Yönetimi
  • Çevresel veritabanı
  • Haritalama
SRK Turkey