To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Uzaktan Algılama

“Hedef tanımlanması için birden fazla parametreye ihtiyaç vardır.”

Yapısal jeoloji ve alterasyon uzmanlarını, jeofizik değerlendirme uzmanlarını ve sismik yorumcuları bir araya getiren benzersiz bir ekibe sahibiz. SRK’nın birçok beceriye sahip jeofizik ve jeoloji uzmanlarından oluşan ekibi, hedef tanımlanması için bir veya iki parametreden çok daha fazlasının kullanıldığından emin olurlar.

SRK ekibindeki yapısal jeoloji uzmanları, çok çeşitli tipteki cevherleşmeler üzerinde etken olan kontroller konusunda derin bir bilgi birikimine sahiptirler. Yorumlarımız için kullandığımız becerilerimiz Arkeen, Protezoroik ve ada yayı sistemleri haritalanması sırasında elde ettiğimiz tecrübelerimize dayanır. SRK’nın ürünleri sadece harita üzerindeki çizgiler olmayıp, jeolojik prosesleri tanımlar ve bu da ürünlerimizi eşsiz kılar.

Hizmetler :

  • Yapısal olayların göreceli zamanlamasını da ortaya koyan, yapısal /jeolojik haritaların oluşturulması için yaptığımız ileri seviye aeromanyetik yorumlar
  • Spesifik cevher oluşum tipleri için arama hedeflerinin derecelendirilmesi
  • 2 ve 3 boyutlu sismik verilerin yorumlanması ve bunların manyetik yorumlarla birleştirilerek temel yapının 3boyutlu modelini elde etme
  • Bölgesel yapıların, regolit ve alterasyonun haritalanması için landsat verilerinin yorumlanması
  • Landsat ve aeromanyetik veri kümelerinin bütünleşik olarak proses edilmesi ve analizleri
  • Müşteri tarafından zaman içerisinde geliştirilebilecek interaktif GIS ürünleri üretimi
  • Cevher oluşturan sıvıların akış yollarının belirlenmesi için havza analizleri
SRK Turkey