Madencilik

Author(s): 
Oksan Gürtuna
Category: 
Environmental/Social

Türkiye’de yürütülmekte olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarında, esas olarak projelerin potansiyel çevresel etkilerinin tespitine ve değerlendirilmesine odaklanılırken; sosyal çevre üzerindeki etkiler genellikle göz ardı edilmektedir. Faaliyetlerin sosyal boyutlarının tespiti Read more... about Madencilik Faaliyetlerinde Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmalarının Önemi

Subscribe to RSS - Madencilik
SRK Turkey