To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Risk Yönetimi

SRK Danışmanlık, 25 yılı aşkın bir süredir Risk Analizi ve Risk Değerlendirme metotlarını bir çok madencilik ve çevre projelerinin karar verme sürecinde kullanmaktadır. Yönetim döngüsünde alınan her karar riski tanımlama, değerlendirme ve riski kontrol etme evrelerinden oluşan risk yönetimi optimizasyonuna dayanır. Biz müşterilerimize arama, maden mühendisliği, kaya ve toprak mekaniği, çevresel atıklar ve maden atıklarının berterafı gibi projelerdeki risklerin yönetiminde başarılı bir şekilde yardımcı oluruz.

Teknik uzmanlarımız, ilgi alanlarına öre modern risk yönetimlerini uygulamaktadır. Bu yöntemler çok farklı olabilir. Örneğin, jeoteknik mühendislerimiz şev yıkılma ihtimalini tahmin edebilmek için bir güvenilirlik analizi kullanırken çevre bilimciler çevreye etkilerinin önemini anlayabilmek için çevresel risk değerlendirmeleri uygulamaktadır.

Belirgin avantajlarımızdan bir diğeri ise teknik uzmanlarımızca kullanılan yöntemleri genel risk analizlerine uyarlama kabiliyetimizdir. Çalışanlarımız teknik uzmanlarımız tarafından üretilmiş rakamların alınması ve bu rakamların sizin daha geniş finans, çevre, toplum ve sağlık ile emniyet hedefleriniz açısından yorumlanmasını sağlar.

Kompleks risk yöntemlerini uygulama kabiliyetimiz, tecrübelerimiz ve vardığımız sonuçlarla ifade edilmektedir. Uzmanlarımız fazlasıyla sayısal ağırlıklı risk yöntemlerinin zayıf yönlerinin farkındadır ve sizinle en basit yaklaşım bulmak için çalışır.

Her durumda amacımız müşterilerimizin "risk etkinliğine" ulaşmasına yardımcı olmaktır, yani bir işletmenin karşılaştığı bütün teknik ve teknik olmayan konuların tanımlanmış, anailz edilmiş ve kabul edilebilir seviyelerde çözümlerinin bulunduğu bir durumun temim edilmesidir.

SRK'nin fark yaratan özellikleri;

  • SRK teknik değerlendirme (due diligence) konusunda bir dünya lideridir

Hizmetler:

  • Tasarlanmış sistemlerin hata-şeması (fault-tree) analizleri
  • Olay-ağacı analizi
  • Yerüstü yapılarının dayanıklılık analizi
  • Baraj emniyeti risk analizi
  • İnsan sağlığı ve çevresel risk değerlendirmesi
  • Yıkılma modelleri ve etki analizleri
  • Finansal model risk analizi
  • İşletme risk değerlendirmesi ve yönetimi
  • Risk değerlendirme seminerlerinin sunumu
SRK Turkey