Maden Su Yönetiminin Çevresel ve Ekonomik Faydaları

Author(s): 
Eren GENÇ
Date: 
Çarşamba, Eylül 27, 2017
First presented: 
Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu 2017
Type: 
Published paper
Category: 
Hydrogeology

Su yönetimi; arama, arazi hazırlık-inşaat, işletme ve kapanış olmak üzere tüm madencilik safhalarında çevre, ekonomik ve sosyal açıdan detaylı çalışılması gereken önemli bir konudur. Suyun az veya yetersiz miktarda bulunması sınırlı işletme kapasitesine neden olurken, aşırı miktarda bulunması da operasyonları ciddi şekilde engelleyebilir ve hatta durdurabilir. Ayrıca madencilik çalışmalarından kaynaklı potansiyel kirleticilerin, içme-kullanma suyu kaynakları ile sucul ekosistemlere ulaşma riski giderek artan bir endişe haline gelmektedir. Madencilikte proje sahiplerinin dikkatini ilk olarak cevherin tenör ve rezerv miktarı çekerken, tüm madencilik aşamalarında ciddi sorunlar ve maliyetler doğurabilecek su yönetimi konusu genellikle göz ardı edilerek ikincil plana atılmaktadır. Maden için su yönetiminin, sadece problemlerle karşılaşılınca halledilebilecek bir konu olarak algılanmaması gerekmektedir. Suyun temin edilmesi ve uzaklaştırılması gibi çeşitlilik gösteren maden proseslerinde su yönetimi detayları, maden arama aşamasında başlatılmalıdır. Böylelikle olası çevresel etkilere erken müdahale edilebilir ve maliyet tasarrufları elde edilebilir. Örneğin proje araştırma aşamasında arama sondajları kullanılarak çok önemli hidrojeolojik veriler düşük maliyetlerle toplanabilir. Bu verilerinin erken toplanması, etki değerlendirme senaryolarının erken aşamalardan başlayarak modellenmesine olanak sağlayarak, dinamik model çıktılarıyla riskleri ve maliyetleri en aza indirgeme fırsatı sunacaktır. Sonuç olarak maden ömrünün tüm aşamalarında suyun etkin ve sürdürülebilir yönetimi hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacaktır. Bu sunumda, madencilik faaliyetlerinin her aşamasında yapılması gereken hidrojeolojik ve hidrolojik çalışmalar ile bu çalışmaların çevresel ve ekonomik faydalarına yer verilecektir.

SRK Turkey