To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Maden Suyu Yönetimi

Etkin su yönetimi neredeyse bütün madenlerde madencilik ve cevher zengişleştirme faaliyetleri için çok önemlidir. Konunun; ön onay, üretim ve kapatma  adil maden hazırlık ve işletme aşamalarında ciddiyetle dikkate alınması gerekmektedir. Uygulaması, ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak çevresel ve sosyal açıdan sorumlu politikalara özenle uyarak gerçekleştirilmelidir.

Hidroloji, hidrolik bilimi, hidrojeoloji ve su kalitesindeki uzmanlığımız ; jeoteknik, çevre ve madencilik konularında beceriyle birleştirilerek madenden çıkan suların yönetimi için bütünleşik bir yaklaşım geliştirmiştir. Yağışlı, kuru, sıcak ve soğuk iklimlerdeki tecrübelerimiz; projeleriniz için ekonomik ve pratik çözümleri sağlarken madencilik ve cevher zenginleştirmede daha etkin su kullanımı için yöntemler belirlememize imkan vermektedir.

Yönetmeliklere uyum ve tasarruflu çalışma arasında bir denge bulabilmek, yenilikçi düşünçe gerektirir. Bu ise yüzey, yeraltı suları ve geri dönüşüm sularının bir arada kullanımı ilkesini içerir; arama çalışmaları gibi erken bir safhada sondaj su seviyeleri, yüzey akışları ve su kalitesi verilerinin dahil edilmesi ve her bir unsurun maden su sistemine entegre edilmesi gibi.

Hizmetler:

 • Mevcut çevresel durumun tanımlanması çalışmaları
 • Taşkın tahminlerine yönelik hidrolojik ve hidrolik çalışmalar
 • Bütünleşik çevresel planlamalar
 • Su dengesi modellemesi
 • Atık karakterizasyonu ve yönetimi
 • Su temini ve maden sususlaştırma
 • Sızıntı kontrolü ve kirlilik değerlendirmesi
 • Kantitatif (niceliksel) kiletici sonuç modellemesi
 • Asit kaya Drenajı, su kalitesi ve jeokimyası
 • Su kuşaklama yapıları, toplama kanallaruı
 • Su arıtımı
 • Mühendilik tasarımı
 • Kontrol yönetimi ve QA/QC (kalite güvenilirliği/kalite kontrolü)
 • İzin ve ruhsat alımı
SRK Turkey