To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Maden Reklamasyonu & Maden Kapatma

Madenciliğin  her alanında uluslararası düzeyde tanınmış deneyimimiz ile yerel mevzuat bilgimizin birleşimi bizim, neden kapatma projelerine adım atan birçok müşteri tarafından tercih edilmemize neden olmaktadır.

SRK, 1990'ların başında maden kapatmanın endüstri için önemini anlamıştır. Konuyu odak noktalarından biri haline getirip o günden bu yana endüstri ve resmi kurumlarla yakından çalışarak günün gereksinimleri ile standartlarını karşılayan uygulamaları geliştirmiştir.

Maden kapatma planlaması, maden işletmesinin her aşaması için olmazsa olmazıdır. Mevcut en iyi uygulamalar bir madenin, " kapatılmak üzere tasarlanması" gerekliliğini vurgulamaktadır. Kapatma planları ve ilgili finansal teminatlar aynı zamanda Batı'da birçok ülke veya eyalette yasal zorunluluktur. Yakın zamanda varlığı kullanımdan çıkarma yükümlülüğüne ("asset retirement obligation")  yönelik muhasebe standartlarında yapılan değişiklikler, maden kapatma planlamsı ve maliyet hesaplaması gerekliliğini getirmiştir. Bu gibi gereklilikleri ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için  düzenli olarak maden kapatma planları hazırlamaktayız.

Maden kapatma ve reklamasyon planlarının uygulaması mühendislk çalışmaları, deneyler ve izleme çalışmaları ile başlar. Kapsamlı deneyimimiz, madenler için dünya çapında çok sayıda ayrıntılı reklamasyon ve kapatma dizaynlarını içermektedir. Uygulama, satın alma ve inşaat aşamalrında devam eder. Bu aşamalardaki deneyimimiz, dünya çapında madenler için ayrıntılı kapatma tasarımları yapmamızı sağlamaktadır.

Maden kapatmanın işimiz için önemi, tüm teknik uzmanlarımızı kapatmanın gereklilikleri konusunda bilinçli kılmıştır. Doğaya yeniden kazandırma ve kapatma planlaması; fizibilite çalışmaları, işletme planları, "due diligence" değerlendirmelri ve faaliyet alanlarımızın daha nicelerinde yer almaya devam etmektedir.

Hizmetler:

 • Kapatma yükümlülüklerinin değerlendirmesi
 • Kapatma planlaması yönetimi
 • Halkın katılım sürecinde yardım
 • Kapatma kavramlarının geliştirilmesi
 • Atık karakterizasyonu ve jeokimyasal değerlendirme
 • Hidrolojik değerlendirme
 • Sismik değerlendirme
 • Kapanış su kalitesinin belirlenmesi
 • Çevresel değerlendirme
 • Hafriyat duraylılık değerlendirmesi
 • Hafriyat tasarımı
 • Toprak örtü tasarımı
 • Reklamasyon tasarımı
 • Yer şekil tasarımı
 • Su arıtma sistem tasarımı
 • Su kuşaklama tasarımı
 • İnşaat QA/QC (kalite güvenilirlliği/kalite kontrolü)
 • İnşaat sözleşmesi yönetimi
 • İnşaat çevresel yönetimi
 • İnşa etmeye hazır tasarım paketleri
 • Başlangıç maliyet hesapları
 • Ayrıntılı maliyet hesapları
 • Maliyet tahmin modellerinin geliştirilmesi
SRK Turkey