To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Köşe Yazısı

Kıyaslama yoluyla performansı arttırmak

SRK Rusya, lokal müşteri tarafından şu anki işletmelerinde var olan problemlerin giderilmesi suretiyle kapasitenin ne kadar arttırılabileceğini tespit etmek üzere çeşitli açık ocak ve yer altı demir cevher işletmelerinin teknik olarak incelenmesi ve gözlenmesi için görevlendirilmiştir. Bu işletmelere açık ocak ve yeraltı madenciliğinin yanı sıra kuru ve yaş yoğunlaştırma, sinterleme ve peletleme tesisleride dâhildir. Maden yatağı genelde skarn-tip olup başlıca manyetit cevheri içermektedir.

Bu görev için SRK her bir sahanın ziyaret edilmesi, mevcut istatistiklerin gözden geçirilmesi ve şu anda çalışmakta olan işletmenin uluslararası uygulamalar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi için tecrübeli maden ve proses mühendisleri ile mali araştırmacılardan oluşan bir ekip kurmuştur. İşveren aktif olarak işleme konusunda faaliyet gösteriyordu ve işverenin kendi bünyesindeki İşletme Proses Geliştirme (OPE) ekibi ziyaretler ve müzakereler sırasında SRK’nın ekibine katılmıştır.

Üretim evresinin her bir aşamasına ilişkin kilit parametrelerin süreç kıyaslaması yoluyla, SRK-OPE ekibi hangi problemlerin nispeten kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini ve her bir sahaya ilişkin en iyi üretim oranının ne olabileceğini belirleyebilmiştir. Bu çalışma verimliliğin %11 ila %30 arasında artırılmasına neden olmuş ve dolayısıyla firma değerinin üzerine 400 milyon dolarlık ilave değer katmıştır. Elde edilen faydalar şöyle sıralanabilir :

  • Yapay nakit kısıtlamalarının kaldırılarak ekipman kullanılırlığını iyileştirmek için makul ölçüde yedek parça stoku oluşturulmasına olanak tanınması
  • Belirli kilit performans indikatörlerinin ekonomik etkisinin anlaşılması
  • En iyi uygulamaları vurgulamak için firmanın kendi birimleri arasında bilgi paylaşımı
  • Gelişme oranını yükseltmek ve bilyeli öğütücülerin kullanımını artırmak için modern madencilik ekipmanlarının satın alınması
  • Yedek kapasiteyi kullanmak için maden ekipmanlarının dengelenmesi
  • Ocak tasarımı ve maden planını optimize etmek için uygun modern ve yeni teknolojilerin kullanılması
  • Ekipman alımlarının değerlendirilmesi için kullanılan yaklaşımın iyileştirilmesi

Bu iyileştirmelerden bazıları spesifik satın alımlar veya “radikal” değişikliklerle kolaylıkla uygulanabilmesiyle beraber SRK’nın mühendisleri de ocak tasarımının optimize edilmesi gibi teknik açıdan daha zor değişikliklerin uygulanması için gereken desteği sağlamaktadırlar. Buna ek olarak SRK’nın mühendisleri müşterinin kendi ekibinin de gelecekte kullanabileceği sürekli performans izlenmesi ve yatırım analiz sistemlerinin oluşturulmasında da yardımcı olmaktadırlar.

David Pearce: dpearce@srk.ru.com

SRK Turkey