To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Kirli Sahalar

SRK Danışmanlık kontamine olmuş sahaların (metal, hidrokarbon, klorlu solüsyonlar ve geniş bir yelpazede tehlikeli atıklar) değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde ciddi bir tecrübeye sahiptir. Bu alanda hizmet verdiği sektörler arasında petrokimya, emlak, üretim, taşıma, metal işleme ve liman endüstrisi yer alır.

SRK’nın bu konudaki güçlü taraflarından bir tanesi, çalıştığı yerlerdeki kanunları ve yönetmelikleri çok iyi bilmesidir. Buna ilaveten iyleştirmelerle ilgili olarak savunulabilir veri derlemesi ve havada, toprakta ve suda kirlenmenin olmadığına dair veri toplanması için kanıtlanmış becerisi ön plana çıkar. Jeokimyacılarımız ve hidrojeologlarımız numune alma protokolleri ile ilgili kapsamlı deneyime sahiptirler. Ayrıca bu çalışmalar sırasında saygın sondaj taşeronları ve analiz laboratuvarları kullanırız.

SRK mühendisleri, saha için oluşturdukları iyileştirme alternatiflerini yine sahaya özgü kriterleri kullanarak derecelendirirler. SRK maliyeti düşük çözümler üretir. Bu çözümlerin üretilebilmesi için, iyileştirme hedeflerinin açık bir şekilde tanımlanması ve mühendislik ve yönetim hedefleriyle entegrasyonu gereklidir. Bunun sağlanması da müşteri ve diğer profesyonel organizasyonlara yakın bir ilişki içerisinde çalışmaktan geçer.

Hizmetler:

  • Faz I ve Faz II değerlendirmeler
  • İyileştirme tasarımı ve maliyetinin ortaya konması
  • Uygulamaya koyma, iyileştirme sonuçlarının gözlemlenmesi
SRK Turkey