To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Kaynaklar & Rezervler

SRK’nın kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. Jeo-İstatistik uzmanlarımız, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururlar.

SRK, Surpac,Vulcan, Whittle, Micromine, Datamine, Gemcom ve Isatis programları konusunda uzmanlaşmış çalışanları çatısı altında barındırır.

Hizmetler:

  • Jeoloji veri yönetim sistemleri
  • Cevher bloğu modellemesi
  • Kaynak ve rezerv tahminleri
  • Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu
  • Örnekleme ve Tenör Kontrolü
  • Sistem Kurma, Teknik olarak gözden geçirme ve Tenör Kontrol Sistemlerinin Denetlenmesi
  • Kaynak/Rezerv Sınıflandırma Sistemleri hakkında Uzman Önerileri
  • Risk Analizleri, Ürün Çeşitliliği ve Tenör Kontrolü İçin Şartlı Simülasyon
  • Teknik gözden geçirmeler ve Denetlemeler
  • Kaynak ve rezervlerin teknik değerlendirilmesi (Due Diligence)
SRK Turkey