To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Kaya Mühendisliği & Şev Kararlılığı

SRK Danışmanlık hem yeraltı madenleri hem de açık ocaklar için kapsamlı bir kaya mühendisliği deneyimine sahiptir. Bu deneyim tüm kıtalarda, kıymetli metal, baz metal, elmas ve endüstriyel mineral madenciliklerini kapsar. Amacımız, madencilikten bizim anladığımızla kaya mekaniği uzmanlığımızı birleştirerek, sizin projenizi başarıya ulaştıracak çok pratik öneriler ve çözümler sunmaktır.

Mühendis ve jeoloji bilim adamlarından oluşan ekiplerimiz ilk araştırma safhası, tasarım safhası ve kapanma safhasını gibi madenciliğin her safhası için entegre bir kaya mühendislik hizmetleri sunar. Tahkimat sistemleri tasarımı ve çok zor koşullar için optimizasyonu bizim uzmanlık alanlarımızdan bir tanesidir. Uygun yerlerde en son numerik teknikler kullanılarak stabilite ve stress analizleri yapılır. Ekipman seçimi ve tedarik edilmesi de dahil olmak üzere gözlemleme sistemlerinin tasarımı, uygulamaya konulması ve optimizasyonu konularında da hizmet vermekteyiz. Risk değerlendirmeleri ve tehlikelerin tanımlanması araştırmaların tamamlayıcı bir parçasıdır.

Veri edinme konusunda da işletmelere kendi sahalarında eğitimler vermekteyiz ve birçok büyük müşterilerimiz için standart işletim prosedürleri ve el kitapları geliştirdik. Ayrıca iş güvenliği denetleme ve gözden geçirme faaliyetleri de vermiş olduğumuz hizmetlerden bazılarıdır.

Hizmetler :

  • Jeoteknik fizibilite çalışmaları
  • Kaya kütle karakterizasyonu
  • Ocak Şev mühendisliği
  • Yeraltı kazı çalışmaları ve tahkimat tasarımı
  • Madencilik metot analizleri
  • Sayısal modelleme ve analizleri
  • Göçebilme ve parçalanma analizleri
  • Eğitim
  • Tehlike analizleri
  • İzleme sistemleri tasarımı

Diğer İlgili Hizmetlerimiz

SRK Turkey