To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Jeoloji & Kaynaklar

Varlık yaratmakiçin arama yaparsınız. En iyi fırsatları yakalamak ve seçim yapmak için en etkili yöntemlere ihtiyaç duyarsınız. Amaca yönelik en gelişmiş teknolojileri kullanarak, risklerinizi n aza indiriyor, maliyetinzi düşürüyor ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tarafsız olarak yaptığımız değerlendirmelerimiz ve tavsiyelerimiz size seçim yapmak için ihtiyacınız olan bilgi donanımını sağlayacaktır.

Uzmanlarımız hedeflerin oluşturulması ve belirlenmesi, cevher bloğunun üzerindeki kontrollerin ortaya konulması ve arama yapısının ve sıralamasının tanımlanması için karmaşık veri kümelerini bir araya getirirler.

Tenör kontrolünün iyileştirilmesi, cevher rezerv modellemesi, maden planları ve maden yakınındaki arama hedeflerinin tanımlanması için açık ocakları ve yeraltı madenlerini en etkin biçimde haritalamaktayız.

Müşterilerimiz projenin gözden geçirilmesi, denetlenmesi ve tarafsız olarak değerlendirilmesi için bize başvurmaktadırlar.

Maden arama ve madencilik alanlarında jeologlara uygulamalı kurslar ve atölye çalışmaları sunmaktayız. Size kalan, sahanız için pratik örnekler içeren, çalışanlarınıza, jeolojik çevrenize ve arama hedeflerinize en uygun modelleri seçmektir.

SRK provides the data needed for early mineral exploration and converts to useful format for decision-making..
Bizim dünya çapındaki deneyimimiz sizin deneyiminizdir. Başarılı bir arama çalışmasının anahtarı, ne zaman sondaj yapılacağını, ne zaman durulacağını ve ne zaman bölgeden uzaklaşmak gerektiğini bilmektir. SRK “teknik” başarının bazen “ekonomik başarısızlık” olduğu gerçeğine karşı duyarlıdır. Bir projeye değer katabilmek için, SRK’nın arama çalışmalarına yaklaşımının altında, arama çalışmalarının bilimsel/teknik yönünün ve...
SRK's interpretation of remote sensing data maximizes information for exploration and structural models.
“Hedef tanımlanması için birden fazla parametreye ihtiyaç vardır.” Yapısal jeoloji ve alterasyon uzmanlarını, jeofizik değerlendirme uzmanlarını ve sismik yorumcuları bir araya getiren benzersiz bir ekibe sahibiz. SRK’nın birçok beceriye sahip jeofizik ve jeoloji uzmanlarından oluşan ekibi, hedef tanımlanması için bir veya iki parametreden çok daha fazlasının kullanıldığından emin olurlar. SRK...
SRK combines cutting-edge 3D modelling software and expert knowledge of mineral systems to evaluate exploration targets.
“SRK depozit içerisinde depozit bulmaya odaklıdır.” Hansel & Gratel masalında çocukların bulunmasını sağlayan ekmek kırıntılarından oluşan izler gibi, cevher oluşumları da bulunmalarını sağlayacak izler bırakır. Maden içinde, yanında veya bakir alanlardaki yapı ve alterasyon bir çok mineralizasyon sistemindeki en açık ve güvenilir izleri ortaya koyar. SRK’nın her boyuttaki operasyonlar için...
SRK brings a depth of knowledge to statistical and geological modelling to support resource estimation and technical reporting to international standards.
SRK’nın kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır. Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır. Jeo-İstatistik uzmanlarımız, sizin...
SRK Turkey