To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

İzinler ve Uygunluk

Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır.

Mevzuata uygunluğun sağlanması projelere birden fazla disiplin bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirir. SRK uzmanları gerekli olan izinlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde alınması konusunda bilgi ve deneyime sahiptirler.

Bu kapsamdaki küresel deneyimimiz, Türkiye, Kanada, Birleşik Amerika Devletleri, Güney ve Orta Amerika gibi bir çok ülkeyi kapsamaktadır.

Hizmetler :

 • İşletme Planlaması
 • Temel Veri Toplama Çalışmaları / Etki Analizleri
 • Halkın Katılımı
 • İşletme Gözlemlenmesi
 • Finansal Güvence
 • Maden Kapatma Planı geliştirlmesi / Uygulamaya konulması
 • Madenin Kapatılmasından Sonraki Gözlemlemeler
 • US EPA ve diğer ilgili yerel ve ulusal mevzuatlar/uygulamalar
 • Maden İşletme İzinleri
 • Sulak alan iyileştirilmesi ve izinler
 • Deşarj İzinleri
 • Reklamasyon ve Maden Kapatma İzinler
SRK Turkey