To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Hidrojeoloji

Su Yönetimi için Danışmanlık Hizmetleri

Fazla bulunmayan, bereketli, israf edilen, herkesin gözünün üstünde olduğu bir kaynak olan su, hızla dünyanın en kıymetli kaynağı haline gelmektedir. Yanlış yerde ve yanlış zamanda aşırı miktarda olursa bu değerli kaynak istenmeyen bir tehlikeye dönüşebilmektedir. Dünyanın neresinde ve hangi formda olursa olsun su yönetimi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Su doğada sürekli bir döngü içerisindedir. Sürekli artan ihtiyaçlarımıza cevap verecek miktar ve kalitede nadir olarak bulunur.

İhtiyaçlarınızı değerlendirmek ve karşılamak için, SRK’nın yüzey ve yeraltı su kaynaklarını değerlendirme uzmanlığını kullanarak, maliyetinizi azaltacak şekilde dizayn edilmiş entegre su yönetimi sisteminin avantajından faydalanabilirsiniz.

SRK’nın su uzmanları, maden ve endüstriyel su yönetimi, su sağlanması,su kalitesi ve ulusal ve yerel yönetim stratejileri konusunda yardımcı olabilirler.

Projenizin çevredeki su kaynaklarına olan etkisinden endişe duyuyorsanız, SRK kapsam belirlenmesinden başlayarak fizibilite, tasarım, işletme ve izleme aşamalarında karşılaşacağınız sorunlar da dahil olmak üzere problemlerinize dünya çapında kaliteli uzman ekip ve yaklaşımlar ile çözüm bulacaktır.

SRK's water management specialists ensure surface water and storm water are managed responsibly.
Etkin su yönetimi neredeyse bütün madenlerde madencilik ve cevher zengişleştirme faaliyetleri için çok önemlidir. Konunun; ön onay, üretim ve kapatma adil maden hazırlık ve işletme aşamalarında ciddiyetle dikkate alınması gerekmektedir. Uygulaması, ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak çevresel ve sosyal açıdan sorumlu politikalara özenle uyarak gerçekleştirilmelidir. Hidroloji, hidrolik bilimi, hidrojeoloji ve...
SRK Turkey