To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Fizibilite Çalışmaları

Amacımız, kilit proje kararlarınıza ve geliştirme stratejilerine yardımcı olabilmek için uygun analizler ve yorumlar getirerek, projenizin temelindeki değere en yüksek güvenirliliği sağlamaktır. Neyin işe yaradığını ve hangi konuların fırsatları ve riskleri barındırdığını bilmekteyiz. Odak noktamız, spesifik proje konularını en önemli aşamada, yani en başta doğru tayin etmektir.

Madencilik alanındaki tecrübeli çalışanlarımız, danışmanlık kariyerlerinden önce maden işletmelerinde çalışmıştır. Bu tecrübe dağarcığı jeolojiden rezervlere, atık yönetimine ve liç yığını tasarımına, izinlerin alınmasından maden kapatma işlemlerine kadar her alanda geniş yelpazede teknik serviste işe yarar uzmanlık sunmamızı sağlar. Bu bilgi birikimi, ileri madencilik teknolojilerinin yenilikçi uygulamaları ile birlikte uluslararası madencilik, banka ve yatırım çevrelerince, madencilikteki mühendislik çalışmalarımızın birçok yerde kabul görmesini sağlamıştır.

Tasarım ekiplerimiz, her projenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur.Gerektiğinde cevher zenginleştirme ve altyapı çalışmaları sağlayan mühendislik-müteahhitlik şirketleri (EPMC) ile takım oluşturmaktayız. Bu tip pek çok şirketle oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, projelerinizin zorluklarına karşı en iyi ortaklıkları sağlamaktadır. Hizmetlerimiz arasında kapsamlaştırma ("scoping") çalışmalarının hazırlanması, yeni projeler için iş tanımlanması ve  fizibilite çalışmaları, ("due diligence") değerlendirmeleri ve mevcut işletmelerde   performans ve karlılığın artırılması için yapılan teknik denetlemeler yer almaktadır.

SRK'nın bir parçası olmak, küresel çapta uzmanlarla bağlantımızın olması anlamına gelmektedir. Şirketimiz projelerinizin spesifik zorluklarına uyum sağlayan yerel uzmanlarımızı; jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik, madencilik, maden kapama ve çevresel  ve sosyal uzmanlıklar ile destekler, tamamlar.

Hizmetler :

  • Madencilik bağlamında veri toplama ve analizi
  • Maden yönetimi analizi ve seçimi
  • Üretim kapasitesi değerlendirmesi
  • Kapsam belirleme çalışmaları
  • NI 43-101'e uygun Ön Ekonomik Değerlendirmeler, Ön Fizibilite Çalışmaları ve Fizibilite Çalışmaları
  • Maden kaynakları araştırma ve rezerv tahmini
  • Çeşitli yazılımlar kullanarak ayrıntılı maden planlamaları
  • Üretim çizelgesi hazırlanması
  • İlk yatırım ve işletme maliyetleri tahmini
SRK Turkey