OGurtuna_MadencilikFaaliyetlerindeSosyalEtkiDegerlendirmeCalismalarininOnemi_2017.pdf

SRK Turkey