To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Entegre Hizmetler

Hedef fikirler ve çözümler temelde yatan unsurların anlaşılması ile birlikte bu hususlarla ilgili önceliklerin sıralanmasına yönelik tecrübe ve değerlendirme gerektirir. Detaylara çok fazla odaklanılması yanlış problemin çözümlenmesi ile sonuçlanabilir veya büyük resme çok fazla odaklanılması sonunda istenmeyen sürprizlerle karşılaşılmasına yol açabilir. SRK’nın deneyimli personeli ve pratik yaklaşımı size ulaşılabilir seçenekler, düşünceler ve çözümler sunmanın yanı sıra bunlarla ilişkili risklerin anlaşılmasında da yardımcı olmaktadır.

Yeni bir maden işletmesi veya yatırım planlıyorsanız, artık bütünüyle entegre fizibilite çalışmaları, durum tespiti, ekonomik ve risk değerlendirmeleri için tek bir firmadan istihdam edeceğiniz uzman bir ekiple çalışma şansına sahipsiniz. İş dünyası standartlarına uygun olarak teknik konularda mutlak memnuniyetinizi sağlamak için ilgili disiplinlerdeki uzmanlardan elde edilen girdinin koordinasyonu ve entegrasyonunda uzmanlaşmış proje liderlerimiz bulunmaktadır.

SRK offers practical expertise in a wide range of technical services from mining geology and resource estimation, to tailings and heap leach engineering
Amacımız, kilit proje kararlarınıza ve geliştirme stratejilerine yardımcı olabilmek için uygun analizler ve yorumlar getirerek, projenizin temelindeki değere en yüksek güvenirliliği sağlamaktır. Neyin işe yaradığını ve hangi konuların fırsatları ve riskleri barındırdığını bilmekteyiz. Odak noktamız, spesifik proje konularını en önemli aşamada, yani en başta doğru tayin etmektir. Madencilik alanındaki tecrübeli...
SRK provides mining independent reviews to help with acquisitions, equity financing, due diligence, NI 43-101s, and IPOs.
SRK Danışmanlık uluslararası bankalar, maden şirketleri ve finansal kuruluşlar için dünya genelinde madencilik projelerinin teknik değerlendirmelerinin (due diligence) yapılması konusunda oldukça büyük bir deneyime sahiptir. SRK’nın sahibinin şirket çalışanları olması, SRK’nın bağımsızlığının güvencesidir. SRK madencilikteki geleneksel disiplinler arasındaki ana risklerin göz önünde bulundurulduğundan emin olan kapsamlı ve entegre bir yaklaşım...
SRK provides landfill design, hazardous waste management, environmental monitoring, and closure services for municipalities, mines, and industry.
SRK Danışmanlık, 25 yılı aşkın bir süredir Risk Analizi ve Risk Değerlendirme metotlarını bir çok madencilik ve çevre projelerinin karar verme sürecinde kullanmaktadır. Yönetim döngüsünde alınan her karar riski tanımlama, değerlendirme ve riski kontrol etme evrelerinden oluşan risk yönetimi optimizasyonuna dayanır. Biz müşterilerimize arama, maden mühendisliği, kaya ve toprak mekaniği,...
SRK integrates complex data into meaningful formats to allow decision-making on exploration, tailings management, environmental remediation, and more.
SRK Danışmanlık, yer bilim dallarının geniş bir alanında, bilgisayarda saklanan veri tabanının yaratıcı bir şekilde entegrasyonunu yapan, yöneten ve sunumunu hazırlayan uzman kişilerden oluşur. Bu sayede çok fazla miktardaki veriye müşteriler tarafından kolayca ulaşılabilir ve bu veriler bir anlam ifade ederek karar verme sürecine katkıda bulunur. Mevcut bilgisayar teknolojileri kullanılarak,...
SRK Consulting has extensive experience with the assessment and remediation of contaminated sites for clients from various industries
Madenciliğin her alanında uluslararası düzeyde tanınmış deneyimimiz ile yerel mevzuat bilgimizin birleşimi bizim, neden kapatma projelerine adım atan birçok müşteri tarafından tercih edilmemize neden olmaktadır. SRK, 1990'ların başında maden kapatmanın endüstri için önemini anlamıştır. Konuyu odak noktalarından biri haline getirip o günden bu yana endüstri ve resmi kurumlarla yakından çalışarak...
SRK Turkey