To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Due Diligence

SRK Danışmanlık uluslararası bankalar, maden şirketleri ve finansal kuruluşlar için dünya genelinde madencilik projelerinin teknik değerlendirmelerinin (due diligence) yapılması konusunda oldukça büyük bir deneyime sahiptir. SRK’nın sahibinin şirket çalışanları olması, SRK’nın bağımsızlığının güvencesidir. SRK madencilikteki geleneksel disiplinler arasındaki ana risklerin göz önünde bulundurulduğundan emin olan kapsamlı ve entegre bir yaklaşım sunar.

Teknik değerlendirmeler genelde şu başlıkları kapsar; jeoloji/ kaynaklar ve rezervler, maden mühendisliği ve planlaması, metalurjik test çalışmaları ve cevher işleme, atık bertarafı, çevresel etki çalışmaları ve yönetim planı, yüzey ve yeraltı su yönetimi, altyapı ve hizmetler, inşaa programı, yönetim ve organizasyon, yatırım ve işletme maliyetleri, teknik ve ekonomik modeller, risk analizleri ve bertaraf eylemleri. SRK bu alanda, yatırımcılar adına tarafsız tam kapsamlı teknik değerlendirmeler yapar.

Hizmetler:

  • Madencilik Finans Projeleri
  • Tarafsız Raporlama
  • Özelleştirme Çalışmaları
  • Birleşmeler ve satın almalar
  • Risk Değerlendirmeleri
SRK Turkey