To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Depolama Sahası ve Atık Yönetimi

Mühendislerimiz ve çevre uzmanlarımız katı ve tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Önceki projelerimiz arasında, atık yığını araştırmaları, fizibilite ve saha seçimi çalışmaları, jeoteknik araştırmalar, izin alımları, detaylı tasarım, sözleşme belgeleri hazırlanması yer almaktadır. Kalite güvencesi de dahil olmak üzere bu tür tesislerin inşaa faaliyetlerinin yönetimi SRK’nın vermiş olduğu diğer bir hizmettir.

Faaliyeti devam eden atık sahaları için gözlemleme ve çevresel denetleme hizmetleri sağlamaktayız.

Zehirli ve tehlikeli atıkların taşınması, elden geçirilmesi ve bertaraf edilmesine yönelik riske dayalı yaklaşımımız, müşterilerimize sorumluluklarını en aza indirecek ve iş güvenliğini sağlayacak kararlar almasını sağlayan bir çerçeve sunar. Müşteri potföyümüzde resmi kuruluşları, cevher hazırlama tesisleri, madenler, endüstri ve enerji santralleri yer alır.

Hizmetler :

  • Atık Saha Seçimi, Tasarım ve İzinler
  • Çevresel Değerlendirmeler ve Denetlemeler
  • Çevresel İyileştirme
  • Atık miktarının en aza indirilmesi Çalışmaları
  • Çevre Yönetim Sistemleri
  • Maden Atığı Bertaraf Çözümleri
  • Belediye Atıkları
  • Sanayi Artıkları
  • Riske dayalı tasarım ve tehlikeli atıkların elden geçirilmesi
SRK Turkey