To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Çevresel Değerlendirmeler

SRK’nın bütün kıtalardaki (soğuk, nemli ve kuru iklim koşullarında) madencilik ve endüstriyel tesislerle ilgili pratik deneyimleri, projeleriniz için kritik çevresel sorunların tanımlanmasında, izinlerin alınmasında, işletmenin çalıştırılmasında ve/veya kapatılmasında karşılaşılabilecek risklerin net bir şekilde anlaşılmasına ve neticesinde karar verilmesine yardımcı olur.

Ekonomik ve etkin bir şekilde mevzuata uygunluk arayan madenlerle, geçmiş dönemlerden kalan çevresel problemlerini çözmeye çalışan küçük işletmeler ve sanayi devleriyle, risk yöneten ve/veya çözmeye ihtiyaç duyan finans kurumlarıyla ve güvence/çözüm arayan resmi kuruluşlarla birlikte çalışmaktayız.

Hizmetler :

  • Saha Karakterizasyonu
  • Temel Veri Toplama Çevresel Çalışmaları
  • Atık Karakterizasyonu ve Yönetimi
  • Asit Kaya Drenajı, Su Kalitesi ve Jeokimya
  • Denetlemeler ve Gözden GeçirmelerProje İzinleri ve Lisansları
  • Çevresel Yönetim
SRK Turkey