To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Çevre Denetlemeleri

Çevre denetlemeleri mevcut çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendiren araçlardır. Bu araçlar, çevre açısından sorumlu bir işletmeniz olup olmadığını (kanuni uygunluk, şirket politika ve prosedürlerine uygunluk) ortaya koyarken daha sonra rahatsız edici ve maliyeti yüksek süprizlerle karşılaşmanızı önler. Yukarıdakilere ilave olarak çevresel denetimler, aynı zamanda zayıf noktaları ve risk alanlarını potansiyel çevresel felaketler açısından değerlendirirken teknik bilgi değişimi sağlar ve maliyet azaltılacak alanların tespit edilmesinde yardımcı olur.

Çevre denetlemeleri tüm sektörler için geçerlidir. Özellikle endüstri alanında faaliyet gösteren ve çevresel mevzuata uyması gereken işletmeler için gereklidir. Ayrıca bu denetlemeler ürün aldıkları firmaların çevresel performanslarıyla yakından ilgilenen firmalarla iş yapan işletmeler için son derece önemlidir.

Hizmetler:

  • Mevzuat uygunluk denetlemeleri
  • Eylem planları
  • Teknik değerlendirmeler (due diligence)
  • Çevresel sorumlulukların değerlendirilmesi
SRK Turkey