To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Çevre

Çevresel Endüstri için Danışmalık Hizmetleri

Proaktif bir çevre önlem planı maddi tasarruf yapmanızı sağlar. Sorunlar ve yasal düzenlemeler nelerdir? Sorumluluklarınızı nasıl en aza indirgeyebilirsiniz? SRK’nın profesyonel çalışanları mevzuatın gereklerini yerine getirmeniz konusunda ve çevresel problemlerinizin ortadan kaldırılması için maliyeti düşük, teknik açıdan sağlam çözümler bulmanız için ihtiyacınız olan özgün deneyime sahiptir.

Mevzuat bilgimiz, saha deneyimimiz, kanıtlanmış teknik uzmanlığımız ve geçmişteki başarımız projenizin olabildiğince kusursuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.***

SRK’nın çevre uzmanları, saha değerlendirmesi, etki analizi, uygunluk denetimleri, izin alma, halkın katılımı ve halkla ilişkiler planlaması,detaylı saha araştırması, toprak ve yeraltı suyunun iyileştirilmesi, hava kalitesi hizmetleri, atık karakterizasyonu ve bertaraf edilmesi, risk yönetimi, acil durumlara müdahale ve saha kapatma ve rehabilitasyon gibi konularda hizmet vermektedir.

Maliyeti düşük yöntemlerle mevzuatın gereklerini yerine getirme isteyen madencilik firmalarıyla, risklerini değerlendirmek ve yönetmek isteyen küçük işletmelerle ve endüstri devleriyle ve güvence ve çözüm arayan çevre koruma örgütleriyle birlikte çalışıyoruz.

Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır. Mevzuata uygunluğun sağlanması projelere birden fazla...
Çevre denetlemeleri mevcut çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendiren araçlardır. Bu araçlar, çevre açısından sorumlu bir işletmeniz olup olmadığını (kanuni uygunluk, şirket politika ve prosedürlerine uygunluk) ortaya koyarken daha sonra rahatsız edici ve maliyeti yüksek süprizlerle karşılaşmanızı önler. Yukarıdakilere ilave olarak çevresel denetimler, aynı zamanda zayıf noktaları ve risk alanlarını potansiyel...
SRK's environmental and social consultants are experts in integrated studies, monitoring, and reviews.
SRK’nın bütün kıtalardaki (soğuk, nemli ve kuru iklim koşullarında) madencilik ve endüstriyel tesislerle ilgili pratik deneyimleri, projeleriniz için kritik çevresel sorunların tanımlanmasında, izinlerin alınmasında, işletmenin çalıştırılmasında ve/veya kapatılmasında karşılaşılabilecek risklerin net bir şekilde anlaşılmasına ve neticesinde karar verilmesine yardımcı olur. Ekonomik ve etkin bir şekilde mevzuata uygunluk arayan madenlerle, geçmiş...
SRK seeks experienced tailings engineer to join dynamic team and bring their expertise.
Asit Kaya Drenajı ve Jeokimya Ciddi asidite içeren maden drenajlarından sıradışı iz elementler içeren drenajlara kadar geniş bir yelpazede, uluslararası kabul görmüş SRK Danışmanlık uzmanlarından oluşan ekipler maliyeti düşük çözümler üretirler.Bu tür problemlerle yeni maden izin alımları, mevcut işletmelerin optimizasyonu, terk edilmiş madenlerin kapatılması ve maden kapatma planlarının geliştirilmesi sırasında...
SRK Consulting has extensive experience with the assessment and remediation of contaminated sites for clients from various industries
SRK Danışmanlık kontamine olmuş sahaların (metal, hidrokarbon, klorlu solüsyonlar ve geniş bir yelpazede tehlikeli atıklar) değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde ciddi bir tecrübeye sahiptir. Bu alanda hizmet verdiği sektörler arasında petrokimya, emlak, üretim, taşıma, metal işleme ve liman endüstrisi yer alır. SRK’nın bu konudaki güçlü taraflarından bir tanesi, çalıştığı yerlerdeki kanunları ve...
SRK Turkey