To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Atıklar, Yığın Liç ve Atık Yönetimi

Kalıcı, uygun maliyetli ve yasal açıdan uygun yüzey tesisleri: bu ister bir atık tesisi, liç pad’i veya belediye/endüstriyel atık tesisi olsun, istikrarsızlık, sıvı boşaltımları, toz emisyonları veya diğer her türlü ruhsat ihlallerinden dolayı maliyetli sürprizlerle karşılaşmanıza gerek yok. Ayrıca bu tesisler pratik işletme ve uygun maliyetli kapatmaya uygun şekilde tasarlanmalıdır.

Sizlere bir seçenekler seti ve bunların zaman bağlantılı risklerini sunmak bizim mühendislik hizmetlerimizin köşe taşlarıdır. Bu alternatifleri karşılaştırabilir ve kendi ihtiyaçlarınız ve risk profilinize uygun en iyi seçenek üzerinde bilgi sahibi olarak karar verebilirsiniz. Sahip olduğumuz deneyim size riskinizi minimize etmeniz ve projelerinizi bütçe dâhilinde yoluna koymanız konusunda yardım eder.

SRK sizleri fizibilite süreçleri, inşa, işletme ve nihai maden kapatmadaki seçeneklerin değerlendirilmesi de dâhil, projenizin ömrü boyunca doğru tavsiyeler ve rehberlik hizmetleri ile destekleyebilme gücüne sahiptir.

Mine tailings services image
1974'ten beri izinler ,tasarım, işletme, maden kapatma, maden atıkları ve bu atıklardan çıkan suyun yönetimi ve bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler gibi birçok alanda faaliyette bulunmaktadır. Şirketimiz değişik maden atıkları ve çok farklı iklim koşullarında başarısı ispatlanmış yönetim teknikleri üzerinde uygulamadan kazanılan uzmanlığa sahiptir. Atık bertarafında ortay çıkan maliyetleri ciddi...
Heap leach consultants strive to maximize product recovery while minimizing risks to safety and environment.
Cevher yerleştirme ve çözelti yönetimi Yığın Liç Tesisinin tasarım ve kazı planını büyük ölçüde etkilemektedir. Kazı malzemesinin taşınması ve yığın sahasının astarlanmasının değerlendirilmesi ve optimizasyonu konusunda SRK’nın yapmış olduğu çalışmalar sahanın topografik ve jeoteknik özelliklerini, cevherin mühendislik özelliklerini ve projenin çevresel açıdan hedeflerini göz önünde bulundurur. Biz liç sahalarının ve...
SRK provides landfill design, hazardous waste management, environmental monitoring, and closure services for municipalities, mines, and industry.
Mühendislerimiz ve çevre uzmanlarımız katı ve tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir. Önceki projelerimiz arasında, atık yığını araştırmaları, fizibilite ve saha seçimi çalışmaları, jeoteknik araştırmalar, izin alımları, detaylı tasarım, sözleşme belgeleri hazırlanması yer almaktadır. Kalite güvencesi de dahil olmak üzere bu tür tesislerin inşaa faaliyetlerinin yönetimi SRK’nın vermiş...
SRK Turkey