To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Atıklar & Maden Atıkları Yönetimi

1974'ten beri izinler ,tasarım, işletme, maden kapatma, maden atıkları ve bu atıklardan çıkan suyun yönetimi ve bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler gibi birçok alanda faaliyette bulunmaktadır. Şirketimiz değişik maden atıkları ve çok farklı iklim koşullarında başarısı ispatlanmış yönetim teknikleri üzerinde uygulamadan kazanılan uzmanlığa sahiptir.

Atık bertarafında ortay çıkan maliyetleri ciddi boyutlarda azaltabilmek için, bir yandan saha seçiminden kapatmaya kadar tüm tasarım unsurlarını göz önünde bulundururken, diğer taraftan da atık bertaradf sistemlerinin cevher zenginleiştirme tesislerinin tasarımına dahil edilmesi gerekmektedir. Atık ve su yönetimi üzerine felsefemiz dünya çapında sahip olduğumuz tecrübeye dayanır. Hedefimiz, pratikte başarıyla işletip kapatılabilen tesisler kurulabilmesi için her projenin ihtiyacına göre çözümler üretmektir.

SRK, daha yüksek su verimi ile birlikte maden atık yönetim sistemlerine duyulan artan ihtiyacı fark ederek, maden atıkları yönetimi üzerine becerilerine  daha çok yatırım yapmıştır. Ayrıca, madencilik sektöründe artan su tasarrufu ve sosyal sorumluluk bilinci ile yoğunlaştıılmış atık teknolojisi konusunda bilgisini geliştirmiştir. Yeni gündeme gelen bu yöntem, özellikle sıkı su kısıtlamaları altında çalışa veya sınırlı su kaynaklarına sahip madenler için, su kullanımı konusunda rakiplerine avantaj sağlaması sebebiyle caziptir. Bu yöntem toprağın ve su kaynaklarının kirlenme riskini de azaltır ve bu sınırlı kaynaklardan başkalarının da rahatlıkla faydalanmasını sağlar.

Hizmetler:

 • Maden atıkları ve su yönetiminde kısa ve uzun vadeli planlamalar
 • Risk ve tehlike değerlendirmesi
 • Fiziksel duraylılık değerlendirmeleri
 • Fizibilite çalışmaları ve finansal değerlendirmeler
 • Acil durum müdahale planları
 • Su dengesi çalışmaları ve kullanımı
 • Emisyon testleri ve değerlendirilmesi
 • Jeoteknik, hidrojeolojik, reolojik ve jeokimyasal tanımlamalar
 • Jeoteknik, hidrolojik ve reolojik değerlendirme ve tasarım (kavramsalaşamadan ayrıntılı planlara kadar)
 • Yasal izinlerin alınmasında ve mevzuata uygunlukta yardım
 • İnşaat sırasında yönetim ve kalite temininde yardım
 • Operasyonel izleme ve yönetimlerde yardım
 • Devreden çıkarma, kapatma ve arazi islahı; planlama, tasarım ve uygulama
SRK Turkey