To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Arama Yönetimi

Bizim dünya çapındaki deneyimimiz sizin deneyiminizdir.

Başarılı bir arama çalışmasının anahtarı, ne zaman sondaj yapılacağını, ne zaman durulacağını ve ne zaman bölgeden uzaklaşmak gerektiğini bilmektir. SRK “teknik” başarının bazen “ekonomik başarısızlık” olduğu gerçeğine karşı duyarlıdır. Bir projeye değer katabilmek için, SRK’nın arama çalışmalarına yaklaşımının altında, arama çalışmalarının bilimsel/teknik yönünün ve madenciliğin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yapılması gerekliliği yatar.

Etkili hedef oluşturma, bilgiye dayalı en iyi tahminleri yapabilmek için tüm uygun verilerin birbirine entegrasyonunu gerektirir. Arama çalışmalarının ve basın açıklamalarının şirkete geri dönüşünün çabukluğu, arama çalışmaları için harcanan zamanın kısalığına bağlıdır. Bu da ihtisaslaşmış danışmanlığın önemini daha net bir şekilde ortaya koyar. Dünya çapında tecrübe ve uzmanlığa sahip çalışanlar havuzumuzdan sizin projeleriniz için seçilen uzmanlarımız, projelerinizin çabuk ilerlemesini, karar verme sürecinde geçen zaman ve maliyetin en aza indirilmesini ve yeni arama delik yerlerine karar verilmesini sağlar.

Bünyemizde bulundurduğumuz danışmanlarımız, geniş bir jeolojik ve tektonik yelpazede cevher yatağı oluşumu ve dağılım mekanizmaları konusunda uzmanlaşmışlardır. Proje raporlarımız derecelendirilmiş hedefler ve yarı kantitatif risk değerlendirmeleri içererek, aramalar için yapılan harcamaların optimizasyonu konusunda güçlü bir karar verme aracı olurlar.

Hizmetler :

SRK, etkin arama programlarının tasarımında ve uygulamya konulmasında birden fazla disiplin kullanılması yaklaşımını uygular. Bunlar ;

  • Bölgesel tektonik ve metajolenik sentezlerle hedefleri belirleyici kriterlerin hazırlanması
  • Jeolojik, yapısal ve alterasyon haritalarının bölgesel depozit boyularında hazırlanması
  • Cevher üzerindeki kontrollerin ve yüksek tenörlü kısmın tanımlanması
  • Jeofiziksel ve jeokimyasal arama programlarının planlanması ve yönetimi
  • Arama hedeflerinin tanımlanması ve derecelendirilmesi
  • Hedeflerin etkili bir şekilde test edilmesi için sondaj programlarının planlanması
  • Arama programlarının denetlenmesi
  • Arama programları için risk değerlendirmesi yapılması
  • Tarafsız teknik danışman raporları
SRK Turkey