To serve you better, our new website displays information specific to your location.
Please visit the site and bookmark it for future use.

Açık Ocak Madenciliği

Mühendislerimiz, sağlam teknik ve işletme deneyimine sahiptir ve birçok maden, yöntem ve çoğrafyada kayda değer tecrübe kazanmıştır. Sahip olduğumuz bu çok geniş kapsamlı deneyim ve becerilerimiz size pratik ve uygulanabilir çözümler sunarken aynı zamanda gerekli jeoteknik ve çevresel konuların da hesaba katılmasını sağlamaktadır.

Himetlerimiz kapsamlaştırma ("soping")/fizibilite çalışmaları ve ekonomik değerlendirmeler, ayrıntılı maden tasarım ve planları, üretim programı ve ekipman seçimi çalışmalarını kapsar. Aynı zamanda proaktif olarak geleneksel yaklaşımların dışında geliştirilmiş madencilik yöntemlerini revize eden uzmanlarımız vardır.

Tasarım, optimizasyon ve üretim programına yönelik başlıca yazılımlarda tecrübemiz vardır.  Whittle, Gemcom, Vulcan, Minesight, Datamine ve Minemax gibi bir çok madencilik programlarının uzman kullanacıları bünyemizde çalışmaktadır.

Maden ömrü planı ve tekno-ekonomik modeli içeren kapsamlı teknik rapora dayanan yenilikçi bir maden planlama metodolojisi geliştirmiş bulunmaktayız. Bu metodoloji; ekonomik işletme sınırı stratejisi, madenciliğin ekonomik olarak yapılabileceği derinlik ve işletmenin büyüklüğünü  belirlemek için ilk olarak açık ocak optimizasyonuna odaklanır.Personelimiz, proje gelişimini yönlendirebilmek için en erken aşamada gerekli kararların alınmasını sağlamaktadır.

Projelerin gitgide hızlı bir şekilde ve ve bütçe gözetilerek üretime girmesi yönünde artan talep karşısında bu sürece; müşterinin teknik kaynaklarını tamamlamak ve beklenen sonuçların zamanında ve proje şartlarına göre alınması için danışmanlar sağlamaktayız. 

 

Hizmetler:

  • Kapsamlaştırma, Ön Fizibilite ve Fizibilite Çalışmaları
  • Maden plan revizyonları ve teknik denetlemeler
  • Optimal madencilik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulaması
  • İşletmeye yönelik değerlendirme ve iyileştirmeler
  • Finansal değerlendirmeler
  • Risk analizi
  • Proje değerlendirmeleri
  • "Due diligence"
  • Bilirkişi raporları
  • Borsa kotasyon raporları
SRK Turkey